Home
About Us
Product
Production
New / Event
Site Map
Contact
 
             ยินดีต้อนรับสู่ ก.รัตนกฤต
 
บริษัท Kor.Ratthanakit Co.,Ltd เป็นผู้นำด้านการผลิตถุงพลาสติกโพลีเอททีลีนในประเทศไทย ผลิตถุงพลาสติกให้แก่ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านค้าสะดวกซื้อ, ห้างสรรพสินค้า, ไฮเปอร์มาร์เก็ต , ร้านค้าปลีกทั่วไป, โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ เป็นต้น
บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นในด้านคุณภาพและการส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา เราจึงมีความตั้งใจจริงที่พยายามสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
บริษัท Kor.Ratthanakit Co.,Ltd ได้ตระหนักถึงความเป็นบรรษัทภิบาล โดยได้มีบริหารจัดการที่โปร่งใส ให้ความเสมอภาคต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่บุคคลทุกฝ่าย อันได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน สังคม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความเป็นองค์กรที่ดีองค์กรหนึ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
eXTReMe Tracker
หน้าแรก  |  เกี่ยวกับเรา  |  ผลิตภัณฑ์   |  การผลิต  |  ข่าวสาร  |  แผนผังเว็บไซต์  |  ติดต่อเรา  |  Staff login
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 , บริษัท ก.รัตนกฤต จำกัด [ Design by ajung ]